khieu-nai-thu-tuc-hanh-chinh

khieu-nai-thu-tuc-hanh-chinh
Đánh giá của bạn?

Nếu bạn gặp những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định thủ tục hành chính do hành vi chậm chễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao thì bạn có thể khiếu nại, kiến nghị và phản ánh về thủ tục hành chính

Nếu bạn gặp những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định thủ tục hành chính do hành vi chậm chễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao thì bạn có thể khiếu nại, kiến nghị và phản ánh về thủ tục hành chính

Filed in:

Share this post