mimi-nguyen-cafe

mimi-nguyen-cafe
Đánh giá của bạn?

Điều thú vị là tôi biết đến Mimi Nguyễn Cafe này lại chính qua những người bản xứ nơi đây. Họ đã rất say sưa nói về nhà hàng như một nét văn hóa Việt Nam

Điều thú vị là tôi biết đến Mimi Nguyễn Cafe này lại chính qua những người bản xứ nơi đây. Họ đã rất say sưa nói về nhà hàng như một nét văn hóa Việt Nam

Filed in:

Share this post