Viet Nam Diem Hen_Ipoh 01

Viet Nam Diem Hen_Ipoh 01
Đánh giá của bạn?

Nhà hàng Việt Nam Điểm Hẹn nằm ngay con phố Seenivasagam ở trung tâm thành phố Ipoh, thủ phủ của bang Perak.

Nhà hàng Việt Nam Điểm Hẹn nằm ngay con phố Seenivasagam ở trung tâm thành phố Ipoh, thủ phủ của bang Perak.

Filed in:

Share this post